ราคาถูกสุด

เลือกประเทศ

ตัวกรอง

ทัวร์สิงคโปร์ 4 รายการ

MT7

PACKAGE สิงค์โปร์ บิน Full Service 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เริ่มต้นที่ 13,999 บาท

ดูรายละเอียด

10 ส.ค. - 11 ส.ค. 2024

13,999 บาท

รหัสทัวร์

MT7-240100MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

สิงคโปร์
เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

ทัวร์เริ่มต้นที่ 16,990 บาท

ดูรายละเอียด
ทัวร์ไฟไหม้ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

10 ส.ค. - 11 ส.ค. 2024

17,990 บาท

18,990 บาท

24 ส.ค. - 25 ส.ค. 2024

17,990 บาท

20 ก.ย. - 21 ก.ย. 2024

21,990 บาท

27 ก.ย. - 28 ก.ย. 2024

16,990 บาท

13 ต.ค. - 14 ต.ค. 2024

18,990 บาท

มีช่วงระยะเวลาอีก 7 ตัวเลือก

รหัสทัวร์

MT7-240034MZ

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

สิงคโปร์
มหัศจรรย์...สิงค์โปร์ ฟรีอิสระ 1 วัน รับพลังฮวงจุ้ย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เริ่มต้นที่ 18,999 บาท

ดูรายละเอียด

10 ส.ค. - 11 ส.ค. 2024

18,999 บาท

รหัสทัวร์

MT7-240101MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

สิงคโปร์
สิงคโปร์ เกาะมหาสนุก เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สูตูดิโอ - รวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เริ่มต้นที่ 20,990 บาท

ดูรายละเอียด

24 ส.ค. - 25 ส.ค. 2024

21,990 บาท

27 ก.ย. - 28 ก.ย. 2024

20,990 บาท

19 ต.ค. - 20 ต.ค. 2024

20,990 บาท

15 พ.ย. - 16 พ.ย. 2024

20,990 บาท

20 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 2024

23,990 บาท

มีช่วงระยะเวลาอีก 1 ตัวเลือก

รหัสทัวร์

MT7-240298MZ

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

สิงคโปร์
Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner