ซุปตาร์...PHU QUOC บิวตี้ บิวตี้ บิวตี้ฟูล!! 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240185MT

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม

เริ่มต้น 11,888 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
14,8883,000--2,000-จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
14,8883,000--2,000-จองเลย
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
11,8883,000--2,000-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
11,8883,000--2,000-จองเลย
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
12,8883,000--2,000-จองเลย
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
13,8883,000--2,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมเมืองที่ไม่เคยหลับไหล Grand World Phu Quoc เสี่ยงโชคที่ Corona Casino นั่งกระเช้าข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สนุกกับเครื่องเล่นและสวนน้ำ Sun World Hon Thom Nature Park ถ่ายรูปเช็คอินที่ เมดิเตอเรเนียนทาวน์

ที่เที่ยว

PHU QCOC, Corona Casino, สวนน้ำ Sun World Hon Thom Nature Park, เมดิเตอเรเนียนทาวน์, ศาลเจ้าดิงเกา , Duong Dong Night market, Aquatopia Water Park, Exotica Village, ชายหาด Hon Thom, สะพานจูบ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Vinholidays Fiesta Phu Quoc ระดับ 4 ดาว
2Stellar Hotel Phu Quoc ระดับ 3 ดาว
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฟูก๊วก - Corona Casino Grand World Phu Quoc - ชมการแสดงชุด “The Color of Venice”

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  นั่งกระเช้าสู่ Sun World Hon Thom Nature Park - Aquatopia Water Park - Exotica Village - ชายหาด Hon Thom - เมดิเตอเรเนียน ทาวน์ - สะพานจูบ - ศาลเจ้าดิงเกา - ร้านผ้าไหม - Duong Dong Night market

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ท่าอากาศยานเมืองฟูก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %