ซุปตาร์...Say Hi Banahill 4 วัน 3 คืน (นอนบานาฮิลล์)

รหัสทัวร์

MT7-240179MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
29 มิ.ย. 67 - 02 ก.ค. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
16,8885,000--3,50013,888จองเลย
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
16,8885,000--3,50013,888จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
16,8885,000--3,50013,888จองเลย
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
31 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
12 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
19 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
13,8885,000--3,50010,888จองเลย
26 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
10 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
16,8885,000--3,50013,888จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
16,8885,000--3,50013,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ ชมเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง เช็คอินสะพานมังกร

ที่เที่ยว

บานาฮิลล์, เมืองฮอยอัน, วัดลินห์อึ๋ง, สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค , สะพานโกเด้นบริดจ์ , สะพานมังกร , ช้อปปิ้งตลาดฮาน , หมู่บ้านกั๊มทาน, จัตุรัสแห่งดวงดาว, สวนเอเปค, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, ล่องเรือกระด้ง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Hadana hotel, Sea Garden hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Hadana hotel, Sea Garden hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Mercure Danang French Village Bana Hills
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – สะพานมังกร

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สวนเอเปค – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  บานาฮิลล์ – โซนสวนดอกไม้ – จัตุรัสแห่งดวงดาว – สวนสนุก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สะพานโกเด้นบริดจ์ – วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)