ซุปตาร์...บานาฮิลล์จ๋า พี่มาแล้วจ๊ะ นอนบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240178MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
04 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
14,8885,000--3,50011,888จองเลย
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
15,8885,000--3,50012,888จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถสามล้อซิโคล่ ชมเมืองเว้ ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ พร้อมอาหารบุพเฟ่ต์นานาชาติ 2 มื้อ ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง

ที่เที่ยว

บานาฮิลล์ , เมืองเว้, เมืองฮอยอัน, วัดลินห์อึ๋ง, ล่องเรือมังกร , สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค , สะพานโกเด้นบริดจ์ , สะพานมังกร, ช้อปปิ้งตลาดฮาน , วัดเทียนมู่, ตลาดดองบา, จัตุรัสแห่งดวงดาว, หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน, หมู่บ้านกั๊มทาน, ล่องเรือกระด้ง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Cherish Hotel, Parkview Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Mercure Danang French Village Bana Hills
3Hadana hotel, Sea Garden hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ – สวนสนุก – จัตุรัสแห่งดวงดาว – โซนสวนดอกไม้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  สะพานโกเด้นบริดจ์ – ช้อปปิ้งร้านสินค้า O-TOP – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)