ดานัง-ฮอยอัน-เว้ พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240141MC

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
03 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
11 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
21 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
28 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
04 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
11 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
18 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
25 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
02 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
03 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
09 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
14,8994,90014,899-3,000-จองเลย
17 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
15,8994,90015,899-3,000-จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
16,8994,90016,899-3,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบานาฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือสีทอง(Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง ตลาดฮอยอัน และ ช้อปปิ้ง 1 ตลาดดัง ตลาดฮาน ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ , ล่องเรือมังกรชมสองฝั่งแม่น้ำหอม ,นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์ + ซาชิมิ เซต,ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ พักโรงแรม 4 ดาว ทุกคืน บนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 4 ดาว

ที่เที่ยว

บานาฮิลล์, ตลาดฮาน, มังกรพ่นไฟ, เมืองเว้

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1PARKVIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
2MERCURE DANANG BANA HILLS
3CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ –ดานัง – เว้ – วัดเทียนมู่ – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  พระราชวังไดโน้ย(ชมด้านนอก) –นั่งซิโคล่ชมเมืองเว้ - ร้านเยื่อไผ่ – บาน่าฮิลล์ – สะพานมือ สวนสนุก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  บาน่าฮิลล์ - หาดหมีเคว – ล่องเรือกระด้ง - ฮอยอัน –หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน- สะพานแห่งความรัก – รูปปั้นปลามังกร สะพานมังกรพ่นไฟ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดหลิงอิ๋ง - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าส้มภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ก้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าท้วร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีห้ก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)