ดานัง-ฮอยอัน-พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240139MC

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

เวียดนาม
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
14,8993,90014,899-3,000-จองเลย
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
16,8993,90016,899-3,000-จองเลย
03 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
14,8993,90014,899-3,000-จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
16,8993,90016,899-3,000-จองเลย
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
14,8993,90014,899-3,000-จองเลย
07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
14,8993,90014,899-3,000-จองเลย
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
13,8993,90013,899-3,000-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
13,8993,90013,899-3,000-จองเลย
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
14,8993,90014,899-3,000-จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
14,8993,90014,899-3,000-จองเลย
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
14,8993,90014,899-3,000-จองเลย
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
15,8993,90015,899-3,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบานาฮิลล์แบบเต็มอิ่ม ชมวิวบนสะพานมือสีทอง (Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือกระด้ง เมืองโบราณฮอยอัน ชมสะพานมังกรพ่นไฟ , ช้อปปิ้งของฝาก ตลาดฮาน ไหว้พระขอพร เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ๋ง , คาเฟ่ริมทะเล สไตล์ซานโตรินี่ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์ เมนูพิเศษ !!! ปิ้งย่าง BBQ & ชาบู บุฟเฟ่ต์ + ซาชิมิ เซ็ท พักโรงแรม 4 ดาว พักบานาฮิลล์ 1 คืน / พักดานัง 1 คืน

ที่เที่ยว

เมืองโบราณฮอยอัน, สะพานมังกรพ่นไฟ, ตลาดฮาน, วัดหลินอึ๋ง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MERCURE DANANG BANA HILLS
2CENTURY HOTEL ระดับ 4 ดาว (หรือเทียบเท่า)
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ดอนเมือง– ดานัง - SON TRA MARINA CAFE -วัดหลินอิ๋ง –ขึ้นบานาฮิลล์ – สวนสนุก - สวนดอกไม้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สะพานมือ บนบานาฮิล์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-ล่องเรือกระด้ง-เมืองโบราณฮอยอัน-สะพานมังกรพ่นไฟ-รูปปั้นปลามังกร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ร้านเยื่อไผ่ - ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – ดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่ารรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าส้มภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. โหลดใต้ก้องเครื่องบิน และสำหรับถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีห้ก ณ ที่จ่าย 3% (แค่ค่าบริการเท่านั้น)