มหัศจรรย์ America West Coast เข้าสวนสนุก พัก Las Vegas 2 คืน 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240137MB

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

Starlux Airlines

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
159,99927,900159,999158,999--จองเลย
01 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67
169,99927,900169,999168,999--จองเลย
26 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
189,99930,900189,999188,999--จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ครบไฮไลท์หลัก อเมริกาตะวันตก ลอสแองเจลลิส ลาสเวกัส แกรนด์แคนยอน ซานฟรานซิสโก เลือกเที่ยว Disneyland หรือ Universal 1 วันเต็ม!!!

ที่เที่ยว

ซานตา โมนิก้า , ดิสนีย์แลนด์ , หอดูดาวกริฟฟิธ , สะพานโกลเดนเกต , ลาสเวกัส, Disneyland L.A California, พิพิธภัณฑ์ The Board, ย่านเบเวอลี่ฮิลล์ , ย่านฮอลลีวูดสตาร์ , สวนสาธารณะกริฟฟิธ, เทอร์โมมิเตอร์ที่สูงที่สุดในโลก , นั่งรถลีมูซีนชมเมืองลาสเวกัส, ทางเดินลอยฟ้าแกรนด์แคนยอน, เขื่อนฮูเวอร์, San Francisco Premium Outlets , Pier 39, เกาะอัลคาทราซ , Painted Ladies , Union Square

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Sheraton Anaheim หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
2Sheraton Anaheim หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3Sheraton Anaheim หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4Planet Hollywood, Las Vegas หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5Planet Hollywood, Las Vegas หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6PARC 55 หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7-
8-
9-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเถาหยวน • สนามบินนานาชาติลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา • ลอสแอนเจลิส

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  โรงละครดิสนี่ย์ • พิพิธภัณฑ์ The board • ซานตา โมนิก้า • ย่านเบเวอลี่ฮิลล์ • ย่านฮอลลีวูดสตาร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ดิสนีย์แลนด์ หรือ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลิวูด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สวนสาธารณะกริฟฟิธ • เทอร์โมมิเตอร์ที่สูงที่สุดในโลก • ลาสเวกัส • นั่งรถลีมูซีนชมเมืองลาสเวกัส

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ทางเดินลอยฟ้าแกรนด์แคนยอน • เขื่อนฮูเวอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินลาสเวกัส • สนามบินซานฟรานซิสโก • San Francisco Premium Outlets • Pier 39

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  เกาะอัลคาทราซ • สะพานโกลเดนเกต • Painted Ladies • Union Square • สนามบินซานฟรานซิสโก

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

 • วันที่
  8

  สนามบินซานฟรานซิสโก

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ

ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) *เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุของผู้เดินทางระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ