สหราชอาณาจักร (แมนเชสเตอร์-ลอนดอน) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240324MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

สหราชอาณาจักร

เริ่มต้น 89,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 6 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67
89,99015,00089,99089,990-69,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
89,99015,00089,99089,990-69,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สหราชอาณาจักรแลนด์มาร์คแห่งประวัติศาสตร์ยุโรป ชมสโตนเฮ้นจ์ Check-in ออกซ์ฟอร์ด เยือนแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูล

ที่เที่ยว

สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด, วิหารแมนเชสเตอร์, ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์, สนามฟุตบอล แอนฟิลด์ , เดอะ ทรี เกรซ, ย่านอัลเบิร์ต ด็อกค์, เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน, โบสถ์โฮลี่ , ปราสาทคาร์ดิฟฟ์, มหาวิหารบาธ , โรงอาบน้ำโรมันโบราณ, เสาหินสโตนเฮ้นจ์ , หมู่บ้าน ไบบูลรี่, Bicester Village Outlet, มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด , วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช, มหาวิหารไครสต์เชิร์ช, พระราชวังบักกิงแฮม , พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์, หอนาฬิกาบิ๊กเบน, จัตุรัสทราฟัลก้าร์, อิสระท่องเที่ยว, ปราสาทวินด์เซอร์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Ibis Liverpool Centre Albert Dock Liverpool หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3Mercure Cardiff North Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4Holiday Inn Express Oxford หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5Holiday Inn Express Chingford หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6Holiday Inn Express Chingford หรือเทียบเท่า 3 ดาว
7-
8-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner