AMAZING TURKEY 9D7N ทัวร์ตุรกี 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240217MS

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

ตุรกี
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
58,65013,000----จองเลย
19 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
58,65013,000----จองเลย
02 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
58,65013,000----จองเลย
09 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
58,65013,000----จองเลย
23 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
58,65013,000----จองเลย
30 ส.ค. 67 - 07 ก.ย. 67
58,65013,000----จองเลย
06 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67
58,65013,000----จองเลย
13 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
58,65013,000----จองเลย
20 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
58,65013,000----จองเลย
27 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67
58,65013,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อย *โรงแรมดีทุกคืน อิสตันบูลพัก 5 ดาว 2 คืน นอนโรงแรมถ้ำ 5 ดาว 2 คืน ที่คัปปาโดเกีย บินตรงสู่อิสตันบูลพร้อมบินภายในอีก 1 เที่ยว* พิเศษ!! 1 ปี มีครั้งเดียว ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง ชิมผลไม้สดๆจากสวนเชอรี่

ที่เที่ยว

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, Galata port, สุเหร่าสีน้ำเงิน, โบสถ์เซนต์โซเฟีย, พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี, ตลาดสไปซ์มาร์เกต, ทักซิมสแควร์, โรงงานเครื่องหนัง, หมู่บ้านออตโตมันดั้งเดิม , ปราสาทปุยฝ้าย , คาราวานสไรน์, บอลลูน, นครใต้ดิน, โรงงานผลิตพรม, หมู่บ้านของนกพิราบ, หุบเขาเดฟเรนท์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1CHER HOTEL TAKSIM ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2CHER HOTEL TAKSIM ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3BUYUK TRUVA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4LE BLUE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5RICHMOND THERMAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6DEDELI CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
7DEDELI CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
8-
9-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-Galata port

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี-ตลาดสไปซ์มาร์เกต- ทักซิมสแควร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เพอร์กามัม-คูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองออตโตมัน -โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเกีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  บอลลูน-นครใต้ดิน-โรงงานผลิตพรม-หมู่บ้านของนกพิราบ-เมืองอุชิซาร์ -หุบเขาเดฟเรนท์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  ไคเซอร์รี่-อิสตันบูล-กรุงเทพ

  เช้า

  บ่าย

 • วันที่
  9

  กรุงเทพ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ) และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 1 เที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี

ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ, น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท