AMAZING TURKEY RIVERA ทัวร์ตุรกีริเวียร่า 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240215MS

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

ตุรกี
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
74,85014,000----จองเลย
19 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
74,85014,000----จองเลย
09 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
74,85014,000----จองเลย
20 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
74,85014,000----จองเลย
04 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
69,99914,000----จองเลย
18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
69,99914,000----จองเลย
01 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67
69,99914,000----จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67
69,99914,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสเสน่ห์เส้นทางชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งตุรกี โปรแกรมที่คัดสรรอย่างสมบูรณ์แบบ การันตีว่าคุ้มค่า เที่ยวครบทุกเมืองสวย พักโรงแรมถ้ำ5ดาว คัปปาโดเกีย 2 คืน พักอิสตันบูล ย่านกลางเมือง 2 คืน พัก 4-5 ดาว +++ อาหารดี

ที่เที่ยว

โรงงานเครื่องหนัง, ปราสาทปุยฝ้าย , ริเวียร่าแห่งตุรกี, น้ำตกลาร่า, ซุ้มประตูเฮเดรียน , หอนาฬิกาที่คาเล่ คาปิซึ และ จตุรัส Republic , Manavgat waterfall , คาราวานสไรน์, นครใต้ดิน, Carpet School, หมู่บ้านของนกพิราบ, เมืองอุชิซาร์ , หุบเขาเดฟเรนท์, PANORAMIC VIEW, จัตุรัสทักซิมสแควร์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, โบสถ์เซนต์โซเฟีย, พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์, Galata port

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1RAMADA IZMIR HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2RICHMOND THERMAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3B BUSINESS HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4DEDELI CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5DEDELI CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
6TAKSIM GONEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7TAKSIM GONEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8-
9-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองคูซาดาซี-เอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อันทาเลีย-น้ำตกลาร่า-ซุ้มประตูเฮเดรียน-หอนาฬิกา-จตุรัส Republic-หอคอยแห่งสุเหร่าคอร์คุต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  Manavgat waterfall-คอนย่า-คัปปาโดเกีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  นครใต้ดิน-Carpet School-หมู่บ้านของนกพิราบ-อุชิซาร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-อิสตันบูล- ทักซิมสแควร์

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  Galata port-สนามบินอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

 • วันที่
  9

  กรุงเทพ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ) +เที่ยวบินภายในประเทศ 2 เที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี

ค่าพาหนะทุกชนิด ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท