AMAZING TURKEY ANATOLIA เส้นทางใหม่ !! ทัวร์ตุรกีอนาโตเลีย 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240214MS

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

ตุรกี
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
72,89014,000----จองเลย
19 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
72,89014,000----จองเลย
09 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
72,89014,000----จองเลย
20 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67
72,89014,000----จองเลย
04 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
69,99914,000----จองเลย
18 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
69,99914,000----จองเลย
01 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67
69,99914,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ท่องดินแดนอารยะธรรมอนาโตเลียกับตุรกีเส้นทางใหม่ รวบรวมทุกไฮไลท์ไม่เหมือนใคร เที่ยวครบจบครั้งเดียว ชมความยิ่งใหญ่ของหุบเขาเทพเจ้าเนมรุต 1 ใน UNESCO โรงแรมถ้ำ 5 ดาว 2 คืน คัปปาโดเกีย อิสตันบูลพัก 4 ดาว ย่านช้อปปิ้งทักซิม 2 คืน

ที่เที่ยว

เอฟฟิซุส, โรงงานเครื่องหนัง, ปราสาทปุยฝ้าย , คาราวานสไรน์, ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า, นครใต้ดิน, Carpet School, หมู่บ้านของนกพิราบ, อุชิซาร์, หุบเขาเดฟเรนท์, หุบเขาเทพเจ้าเนมรุต, ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต, สะพานเซเวอรัน, สุสานคาราคูซ, พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ตลาดสไปซ์, ทักซิมสแควร์, สุเหร่าสีน้ำเงิน, โบสถ์เซนต์โซเฟีย, Galata port

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1RAMADA IZMIR ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2RICHMOND THERMAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3DEDELI CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4DEDELI CAVE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5EUPHRAT HOTEL NEMRUT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6TAKSIM GONEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7TAKSIM GONEN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8-
9-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ-อิสตันบูล-เมืองอิซเมียร์

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองคูซาดาซี-เอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองคอนยา-เมืองคัปปาโดเกีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  นครใต้ดิน-Carpet School-หมู่บ้านของนกพิราบ-อุชิซาร์-หุบเขาเดฟเรนท์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ไคซีรี่- Sultanhan คาราวานสไรน์-Kahramanmaraş-อะดิยามา-เนมรุต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต-สะพานเซเวอรัน-เมืองโบราณอาเซเมีย- สุสานคาราคูซ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  พระราชวังฤดูร้อนเบย์เลอร์เบยี-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์-ทักซิมสแควร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย- Galata port -สนามบินอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

 • วันที่
  9

  กรุงเทพ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-กรุงเทพ) และเที่ยวบินภายในประเทศ 2 เที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี

ค่าพาหนะทุกชนิด ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท