TURKIYE TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์

MT7-240197MP

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

ตุรกี
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
10 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67
57,90012,000----จองเลย
22 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
54,90012,000----จองเลย
28 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67
54,90012,000----จองเลย
06 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
54,90012,000----จองเลย
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
54,90012,000----จองเลย
26 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67
54,90012,000----จองเลย
16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
54,90012,000----จองเลย
30 พ.ย. 67 - 07 ธ.ค. 67
54,90012,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือยอทช์ส่วนตัว ชมช่องแคบบอสฟอรัส, พักโรงเเรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ,พักโรงเเรม 5 ดาว 4 คืน สายการบิน Turkish airline, บินตรง + บินภายใน 1 ครั้งไม่เหนื่อย

ที่เที่ยว

พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่, นครใต้ดินไคมัคลี, Pigeon Valley, Uchisar Valley, Belly Dance, Caravansarine, พิพิธภัณฑ์เมฟลานา, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ห้องสมุดของเซลซุส, วิหารจักรพรรดิเฮเดรียน, โรงละคร Great Theatre, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้เมืองทรอย, สไปรซ์ มาร์เก็ต, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าสีน้ำเงิน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Kalsedon Cave Hotel สไตล์ถ้ำ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว
2Kalsedon Cave Hotel สไตล์ถ้ำ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว
3Grand Konya Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
4Signature Blue Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
5Kolin Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
6Ramada Resort by Wyndham Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองคัปปาโดเกีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองคอนย่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคูซาดาซึ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคูซาดาซึ - เมืองอิซมีร – เมืองชานัคคาเล่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองชานัคคาเล่ - กรุงอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  กรุงอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

 • วันที่
  8

  กรุงเทพมหานคร

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าภาษีประเทศตุรเคีย

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ ทุกแห่งตามโปรแกรม

ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวดต่อท่าน

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง