LUXURY TURKIYE 8 DAYS

รหัสทัวร์

MT7-240196MP

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

ตุรกี
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
15 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
59,90012,000---32,900จองเลย
07 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
59,90012,000---32,900จองเลย
17 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
59,90012,000---32,900จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวชมเเลนด์มาร์คใหม่ ทะเลสาบ Meke Katapinar, ล่องเรืออ่าวเมดิเตอเรเนี่ยน, เที่ยวเมืองอะลาชาตึ สัมผัสบรรยาศสไตล์กรีก, ล่องเรือยอร์ชชมช่องเเคบบอสฟอรัส พักโรงเเรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน พักโรงเเรม 5 ดาว 6 คืน

ที่เที่ยว

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ , นครใต้ดินไคมักลึ, บอลลูน, ทะเลสาบ Meke Katapinar, ล่องเรืออ่าวเมดิเตอเรเนี่ยน, เที่ยวเมืองอะลาชาตึ, ล่องเรือยอร์ชชมช่องเเคบบอสฟอรัส, พิพิทธภัณฑ์เมฟลานา, คาราวานซาราย, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, พระราชวังโดลมาบาเช่, สไปซ์มาร์เก็ต, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, เยเรบาตัน, พระราชวังทอปกาปึ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Uchisar Kaya Cave Hotel สไตล์ถ้ำ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว
2Uchisar Kaya Cave Hotel สไตล์ถ้ำ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว
3Pam Thermal Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
4Kaya Izmir Thermal Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
5Golden Tulip Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
6Golden Tulip Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมักลึ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองคัปปาโดเกีย - พิพิทธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองอิซเมียร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองอิซเมียร์ – เมืองเชสเม่ - เมืองอาลาชาตึ - กรุงอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  กรุงอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือตามช่องแคบบอสฟอรัส – กรุงเทพมหานคร

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  กรุงเทพมหานคร

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยวสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าภาษีประเทศตุรเคีย

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม

ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวดต่อท่าน

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง