TURKIYE LAVENDER TROY 8 DAYS

รหัสทัวร์

MT7-240195MP

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

ตุรกี
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
29 มิ.ย. 67 - 06 ก.ค. 67
59,90012,000---31,900จองเลย
06 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
59,90012,000---31,900จองเลย
28 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
59,90012,000---31,900จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สายการบิน Turkish airline บินตรง + บินภายใน 1 ครั้งไม่เหนื่อย เที่ยวชมสวยลาเวนเดอร์ที่ Lavanta Kuyucak koyu ล่องเรือยอทช์ส่วนตัว ชมช่องแคบบอสฟอรัส

ที่เที่ยว

Lavanta Kuyucak koyu, ทุ่งลาเวนเดอร์, ล่องเรือยอทช์ส่วนตัว, ชมช่องแคบบอสฟอรัส, เมืองคัปปาโดเกีย, บอลลูน, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, โบสถ์เซนต์บาร์บารา, นครใต้ดินไคมัคลี , เมืองคอนย่า , พิพิธภัณฑ์เมฟลานา , ปราสาทปุยฝ้าย, ปามุคคาเล่, เมืองคูซาดาซึ , เมืองโบราณเอฟฟิซุส , กรุงอิสตันบูล, สไปซ์บาซาร์ , จัตุรัสทักซิมสแควร์ , พระราชวังโดลมาบาเช่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Kalsedon Cave Hotel สไตล์ถ้ำ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว
2Kalsedon Cave Hotel สไตล์ถ้ำ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว
3Thermal Colossae Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
4Signature Blue Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
5Kolin Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
6Royal Stay Palace Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองคัปปาโดเกีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองปามุคคาเล่ - เมืองอิสปาตาร์ - เมืองคูซาดาซึ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองคูซาดาซึ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองชานัคคาเล่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองชานัคคาเล่ - กรุงอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  กรุงเทพมหานคร

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าภาษีประเทศตุรเคีย

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม

ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวดต่อท่าน

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง