LUXURY LAVENDER TURKIYE 8 DAYS

รหัสทัวร์

MT7-240194MP

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 6 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

ตุรกี
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
63,90012,000---33,900จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สายการบิน Turkish airline พักโรงเเรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พักโรงเเรม 5 ดาว 4 คืน เที่ยวชมสวยลาเวนเดอร์ที่ Lavanta Kuyucak koyu เที่ยวเมืองอะลาชาตึ สัมผัสบรรยาศสไตล์กรีก ล่องเรือยอร์ชชมช่องเเคบบอสฟอรัส

ที่เที่ยว

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, นครใต้ดินไคมักลึ, Lavanta Kuyucak koyu, เมืองอะลาชาตึ, ล่องเรือยอร์ชชมช่องเเคบบอสฟอรัส, โรงเเรมสไตล์ถ้ำ, บอลลูน, ปราสาทปุยฝ้าย , ทุ่งลาเวนเดอร์, เมืองโบราณเอฟฟิซุส , อิสตันบูล, พระราชวังทอปกาปึ , สุเหร่าสีน้ำเงิน , ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต , จัตุรัสทักซิมสแควร์ , พระราชวังโดลมาบาเช่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1UCHISAR KAYA HOTEL สไตล์ถ้ำ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว
2UCHISAR KAYA HOTEL สไตล์ถ้ำ หรือ เทียบเท่า 5 ดาว
3PAM THERMAL HOTEL 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
4RADISSON ALIAGA HOTEL 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
5Golden Tulip Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
6Golden Tulip Hotel 5 ดาว หรือ เทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองคัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - นครใต้ดินไคมักลึ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองคอนย่า - เมืองปามุคคาเล่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองปามุคคาเล่ – เมืองอิสปาต้าร์ - เมืองอิซเมียร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองอิซเมียร์ - อาลาชาตึ – เมืองชานัคคาเล่

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  อิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  อิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

 • วันที่
  8

  กรุงเทพมหานคร

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าภาษีประเทศตุรเคีย

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม

ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรม

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวดต่อท่าน

เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง