มหัศจรรย์...สวิส อิตาลี โดโลไมท์ ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240239MB

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

Emirates

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้น 119,999 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 41 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
08 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
119,99919,000119,999118,99920,000-จองเลย
22 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
119,99919,000119,999118,99920,000-จองเลย
03 ธ.ค. 67 - 11 ธ.ค. 67
119,99919,000119,999118,99920,000-จองเลย
24 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68
125,99921,000125,999124,99920,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซูริค ลูกาโน มิลาน ออร์ติเซ โบลซาโน อินส์บรุค นั่งกระเช้าลอยฟ้า เที่ยวหมู่บ้านซานตา ชวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์ ช้อปปิ้ง ณ กรุงเวียนนา

ที่เที่ยว

เมืองซูริค , จุดชมวิวลินเดอฮอฟ , โบสถ์เซ็นท์ปีเตอร์ , มหาวิหารกลอสมุสเตอร์, ถนนบาร์นฮอฟ , เมืองลูกาโน , เมืองมิลาน , มหาวิหารมิลาน, กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด , เมืองออร์ติเซ, นั่งกระเช้าลอยฟ้า Ortisei Alpe di Siusi, เขาแอลป์ดิซูซี่, เมืองโบลซาโน , หุบเขาโดโลไมท์ , หมู่บ้านซานตา แมดดาเลนา , ทะเลสาบมิซูรีน่า , ทะเลสาบเบรียส , เมืองอินส์บรุค , ย่านเมืองเก่า , หลังคาทองคำ , หอคอยประจำเมืองอินส์บรุค , นั่งกระเช้าลอยฟ้า Nordkette, ยอดเขาฮาเฟเลการ์, ชวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์, น้ำพุชวารอฟสกี้ , ว็อล์ฟกัง อมาเดอุส โมซาร์ท, พระราชวังและสวนมิราเบล, ถนน Getreidegasse , จัตุรัสเรสซิเดนท์, อาสน์วิหารซาลบวร์ก พระราชวังเรสซิเดนท์, ประติมากรรม Sudliche Dombogen , ฮัลล์สตัท , เมืองลินทซ์ , กรุงเวียนนา , ถนนคาร์ทเนอร์ , อาสนวิหารสเตฟาน , Designer Parndorf Outlet

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Novotel Zurich Airport Messe หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3Double Tree by Hilton หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4Four Points by Sheraton Bolzano หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5AC Hotel Innsbruck หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6Austria Trend Hotel Europa Salzburg หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7Courtyard by Marriott Linz หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8-
9-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินดูไบ • สนามบินซูริค • เมืองซูริค • จุดชมวิวลินเดอฮอฟ • โบสถ์เซ็นท์ปีเตอร์ • มหาวิหารกลอสมุสเตอร์ • ถนนบาร์นฮอฟ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองลูกาโน • เมืองมิลาน • มหาวิหารมิลาน • กัลเลรีอาวิตโตรีโยเอมานูเอเลเซ คอนโด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองโบลซาโน • เมืองออร์ติเซ • นั่งกระเช้าลอยฟ้าแอลป์ดิซูซี่ • เมืองโบลซาโน •

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองโบลซาโน • หมู่บ้านซานตา แมดดาเลนา • ทะเลสาบมิซูรีน่า • ทะเลสาบเบรียส • เมืองอินส์บรุค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ย่านเมืองเก่า • นั่งกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาฮาเฟเลการ์ • ชวารอฟสกี้คริสตัลเวิลด์ • เมืองซาลบวร์ก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  พระราชวังและสวนมิราเบล • ถนน Getreidegasse • จัตุรัสเรสซิเดนท์ • ฮัลล์สตัท • เมืองลินทซ์

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  เมืองลินซ์ • กรุงเวียนนา • ถนนคาร์ทเนอร์ • Designer Parndorf Outlet • สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารดามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ

ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner