AMAZING SOUTH OF PAKISTAN ทัวร์ปากีสถานใต้ 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240212MS

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

ปากีสถาน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
16 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
21 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 05 ม.ค. 68
84,66012,500----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตามรอยประวัติศาสตร์ของดินแดนอันหลากหลายวัฒนธรรมของปากีสถานตอนใต้ สัมผัสเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะของรัฐอิสลาม พัก 4 ดาว อาหารดี บินตรงสายการบินไทย

ที่เที่ยว

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติการาจี, สุสาน Chaukhandi, มัสยิดชาร์ห จาฮาน, ป้อมโกด ดิจิ, มรดกโลกโมเฮนโจ ดาโร, สุสานของบีบี จาวินดี, ป้อมเดราวาร์, สุสานเรชาห์รุกเนอาลัม, ขี่อูฐ, พิพิธภัณฑ์ฮารัปปา, ป้อมลาฮอร์, มัสยิดบัดชาอิ, พิพิธภัณฑ์แห่งลาฮอร์, ชายแดนวากาห์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Avari tower ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Indus Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Hotel One ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4Indus Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5Hotel One ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6Hotel One ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7Four Points Sheraton Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8-
9-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ-การาจี (ปากีสถาน)

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติการาจี-สุสาน Chaukhandi-เมืองทัตตา-มัสยิดชาร์ห จาฮาน-เมืองไฮเดอราบัด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ป้อมโกด ดิจิ-เมืองซักเกอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  มรดกโลกโมเฮนโจ ดาโร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สุสานของบีบี จาวินดี-เมืองบาฮาวัลปูร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ป้อมเดราวาร์-ขี่อูฐ-เมืองมูลตาน-สุสานเรชาห์รุกเนอาลัม

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  เมืองโบราณฮารัปปา-พิพิธภัณฑ์ฮารัปปา-เมืองลาฮอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  ป้อมลาฮอร์-มัสยิดบัดชาอิ-พิพิธภัณฑ์แห่งลาฮอร์-ชายแดนวากาห์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  กรุงเทพ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าวีซ่าปากีสถานสำหรับหนังสือเดินทางไทย (ไม่ต้องโชว์ตัว)

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย TG (กรุงเทพ-อิสลามาบัด-กรุงเทพ) นน. กระเป๋าโหลด 20 kg

ค่าห้องพักตามโรงแรมที่ระบุไว้หรือเทียบเท่า

ค่าพาหนะเดินทางเป็น Toyota Coaster ขนาด 25 ที่นั่ง

ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าบริการนำทัวร์โดยค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์