AMAZING OF PAKISTAN ทัวร์ปากีสถาน 11 วัน 9 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240211MS

จำนวนวัน/คืน

11 วัน 9 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

ปากีสถาน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
02 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
86,98523,000----จองเลย
04 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
86,98523,000----จองเลย
09 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
86,98523,000----จองเลย
16 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
86,98523,000----จองเลย
23 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67
86,98523,000----จองเลย
25 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67
86,98523,000----จองเลย
01 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
86,98523,000----จองเลย
02 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
86,98523,000----จองเลย
06 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
86,98523,000----จองเลย
08 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
86,98523,000----จองเลย
13 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
86,98523,000----จองเลย
20 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
86,98523,000----จองเลย
27 พ.ย. 67 - 07 ธ.ค. 67
86,98523,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เส้นทางเจาะลึกมนต์เสน่ห์แห่งปากีสถาน ที่พักดี อาหารอร่อย ทัวร์คุณภาพ** ชมหุบเขาแห่งเทพนิยายแฟรี่มีโดวส์ ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดติดอันดับ 3 ของโลก พิชิตยอดเขานังกาพาร์บัต ยอดเขาสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ชมใบไม้เปลี่ยนสี Cold Desert คาราโครัมไฮเวย์

ที่เที่ยว

ทะเลทรายคัทปานา, Shigar valley, ป้อม Kharpocho , ทะเลสาบคาชูรา , หุบเขาฮุนซ่า , จุดชมวิว Rakaposhi Galcier View Point , Duiker Valley , ชมป้อมบัลติท, ทะเลสาบอัตตาบัด , สะพานแขวนฮุซซานี , หุบเขาพาสสุ , ธารน้ำแข็งพาสสุ (Passu Glacier), แฟรี่มีโดวส์ , ยอดเขานังกาพาร์บัต , Nanga Parbat Viewpoint , หุบเขาสวัต , Takht-i-Bahi , มัสยิดไฟซาล

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Ramada by Wyndham Islamabad หรือเทียบเท่า
2Khoj Resort หรือเทียบเท่า
3Khoj Resort หรือเทียบเท่า
4Hard Rock Resort หรือเทียบเท่า
5Sarai Slik Route หรือเทียบเท่า
6Raikot Sarai Hotel หรือเทียบเท่า
7Raikot Sarai Hotel หรือเทียบเท่า
8Shangrila Chilas หรือเทียบเท่า
9Hotel One หรือเทียบเท่า
10-
11-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ-อิสลามาบัด

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสลามาบัด-บินภายในสู่เมือง สการ์ดู-ทะเลทรายคัทปานา-Shigar valley

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  Upper Kachura lake-ป้อม Kharpocho

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ฮุนซาวัลเลย์-หุบเขาดุยเกอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  คาริมาบัด-ป้อมบัลติท-ทะเลสาบอัตตาบัด-สะพานแขวนฮุซซานี-หุบเขาพาสสุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  แฟรี่มีโดวส์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  ยอดเขานังกาพาร์บัต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  แฟรี่มีโดว์-คาราโครัมไฮเวย์-เมืองชีลาส

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  เมืองเบแชม-เมืองสวาต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  10

  เมืองสวาต-ชินการ์ดาร์ สถูป-Takht-i-Bahi-อิสลามาบัด-มัสยิดไฟซาล-สนามบิน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  11

  กรุงเทพ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย TG (กรุงเทพ-อิสลามาบัด-กรุงเทพ) และค่าตั๋วเครื่องบินภายในปากีสถาน 1 เที่ยวบิน (อิสลามมาบัด-สการ์ดู)

ค่าวีซ่าปากีสถานสำหรับหนังสือเดินทางไทย (ไม่ต้องโชว์ตัว)

ค่าห้องพักตามโรงแรมที่ระบุไว้หรือเทียบเท่า

ค่าพาหนะเดินทางเป็น Toyota Coaster ขนาด 25 ที่นั่ง และ Jeep 4WD

ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าบริการนำทัวร์โดยค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์