AMAZING GRAND PAKISTAN ทัวร์แกรนด์ปากีสถาน (เหนือ-ใต้) 14 วัน 12 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240208MS

จำนวนวัน/คืน

14 วัน 12 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

ปากีสถาน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 ต.ค. 67 - 08 พ.ย. 67
99,99923,000----จองเลย
16 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67
99,99923,000----จองเลย
07 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
99,99923,000----จองเลย
18 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68
99,99923,000----จองเลย
08 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68
99,99923,000----จองเลย
15 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68
99,99923,000----จองเลย
05 เม.ย. 68 - 18 เม.ย. 68
120,66023,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มนต์เสน่ห์ปากีสถานจุดตัดของเอเชียกลาง ดินแดนประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอันงดงาม ที่คุณต้องสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง บินรอบเดียวเที่ยวครบเหนือจรดใต้ พร้อมบินภายใน 2 เที่ยวบิน เส้นทางสบายๆ เน้นเก็บภาพสวยๆ พักโรงแรมดี 4-5 ดาว อาหารดี ชมภูมิศาสตร์ของเอเชียกลาง และวิถีชีวิตอันแตกต่างของ2 ภาค สัมผัสความงามของธรรมชาติดั่งสวรรค์บนดิน ทางตอนเหนือบนเส้นทางคาราโครัม

ที่เที่ยว

โมเฮนโจ ดาโร, จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ, หุบเขาดุยเกอร์ , ป้อมปราการบัลติท , หุบเขาฮอปเปอร์ , การแกะสลักหินนาการ์ , สะพานแขวนฮุซซานี , ธารน้ำแข็งพาสสุ , ทะเลสาบอัตตาบัด , หุบเขานาลตาร์ , พระพุทธรูปคาร์กาห์ , อนุสาวรีย์แห่งชาติ Pakistan Monument , มัสยิดไฟซาล , มัสยิดบัดชาอิ, ป้อมลาฮอร์ , ประตูเดลี , ขี่อูฐชมป้อมเดราวาร์ , เขื่อนกั้นน้ำซักเกอร์ , มัสยิดชาร์ห จาฮาน , พระราชวังโมฮัตตา , Jodia Bazaar

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Roomy ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2Hard Rock Resort ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Famree Hotel & Resort ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4Luxus Atabad Lake ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5Avari Hotel หรือเทียบเท่า
6Hill View Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7Four Points Sheraton Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8Four Points Sheraton Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
9Hotel One ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
10Hotel One ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
11Indus Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
12Avari tower ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
13-
14-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ-อิสลามาบัด (ปากีสถาน)

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสลามาบัด-กิลกิต-คาริมาบัด (ฮุนซา)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ฮุนซา-ป้อมปราการบัลติท-หุบเขาฮอปเปอร์วาเลย์-หุบเขา Nagar

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  พาสสุ-สะพานแขวนฮุซซานี-ธารน้ำแข็งพาสสุ-ทะเลสาบอัตตาบัด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  หุบเขานาลตาร์-พระพุทธรูปคาร์กาห์-กิลกิต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  กิลกิต-อิสลามาบัด-อนุสาวรีย์แห่งชาติ -มัสยิดไฟซาล-ช้อปปิ้ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  ลาฮอร์-มัสยิดบัดชาอิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  ป้อมลาฮอร์-ประตูเดลี-ชายแดนวากาห์-พิธีสวนสนามปิดด่านอินเดีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  บาฮาวัลปูร์-ป้อมเดราวาร์-ขี่อูฐ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  10

  บาฮาวัลปูร์-ซักเกอร์-เขื่อนกั้นน้ำซักเกอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  11

  ซักเกอร์-มรดกโลกโมเฮนโจ ดาโร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  12

  ไฮเดอราบัด-มัสยิดชาร์ห จาฮาน- Tombs of Talpurs -การาจี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  13

  การาจี-พระราชวังโมฮัตตา- Mazar-e-Quaid- Jodia Bazaar

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  14

  กรุงเทพ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

บัตรโดยสารสายการบินไทย รวมค่าภาษีและธรรมเนียมน้ำมันชั้นประหยัด ในทุกเส้นทางที่ระบุไว้

ค่าวีซ่าปากีสถานสำหรับหนังสือเดินทางไทย

ค่าห้องพักตามโรงแรมที่ระบุไว้หรือเทียบเท่า

ค่าพาหนะเดินทางเป็น Toyota Coaster ขนาด 25 ที่นั่ง

ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าบริการนำทัวร์โดยค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์