AMAZING CLASSIC PAKISTAN ทัวร์ปากีสถาน 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240206MS

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

ปากีสถาน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
64,95012,500----จองเลย
13 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
64,95012,500----จองเลย
24 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67
64,95012,500----จองเลย
07 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
64,95012,500----จองเลย
17 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
64,95012,500----จองเลย
07 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
64,95012,500----จองเลย
14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
64,95012,500----จองเลย
21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
64,95012,500----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสความงามของปากีสถาน ในราคาสุดคุ้มค่า บินสายการบินไทย เที่ยวครบทุกไฮไลท์ โปรแกรมสบายๆ ที่พัก อาหารดี ++++

ที่เที่ยว

ป้อมปราการบัลติท , ฮุนซาวัลเลย์ , ตลาดการค้าพื้นเมือง, หุบเขาฮอปเปอร์ , ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์, หุบเขาดุยเกอร์ , ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต , ทะเลสาบบอริท , ธารน้ำแข็งพาสสุ , สะพานฮุซเซน แห่งทะเลสาบบอริท , จุดชมวิวบรรจบ 3 ขุนเขา , พระพุทธรูปคาร์กาห์ , ยอดเขานังกาพาร์บัต , วิวยอดเขา Rakapuci, พิพิธภัณฑ์ตักศิลา , มัสยิดไฟซาล

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Hill View หรือเทียบเท่า
2Shangri La Chilas หรือเทียบเท่า
3Hunza Darbar หรือเทียบเท่า
4Eagle Nest Hotel หรือเทียบเท่า
5Sarai Silk Route Hotel หรือเทียบเท่า
6Kellisto Hotel หรือเทียบเท่า
7Besham Hilton Hotel หรือเทียบเท่า
8-
9-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ-อิสลามาบัด

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสลามาบัด-คาราโครัม ไฮไวย์-ชีลาส

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ชีลาส-คาริมาบัด (ฮุนซา วัลเลย์)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ป้อมปราการบัลติท-ตลาดพื้นเมือง-ฮอปเปอร์ กลาเชียร์-หุบเขาดุยเกอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ทะเลสาบอัตตาบัต-ทะเลสาบบอริท-พาสสุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สะพานฮุซเซน-กิลกิต-พระพุทธรูปคาร์กาห์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  กิลกิต-เบแชม

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  ตักศิลา-พิพิธภัณฑ์ตักศิลา-อิสลามาบัด-มัสยิดไฟซาล-Shopping-กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  กรุงเทพ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าวีซ่าปากีสถานสำหรับหนังสือเดินทางไทย (ไม่ต้องโชว์ตัว)

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย TG (กรุงเทพ-อิสลามาบัด-กรุงเทพ) นน. กระเป๋าโหลด 20 kg

ค่าห้องพักตามโรงแรมที่ระบุไว้หรือเทียบเท่า

ค่าพาหนะเดินทางเป็น Toyota Coaster ขนาด 25 ที่นั่ง

ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าบริการนำทัวร์โดยค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์