มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ นาริตะ คาวาโกเอะ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240037MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

25,999

27,999

6,900

27,999

25,999

10,000

17,999

จองเลย
ทัวร์ไฟไหม้27 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

25,999

27,999

6,900

27,999

25,999

10,000

17,999

จองเลย
03 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67
27,9996,90027,99925,99910,00017,999จองเลย
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67
26,9996,90026,99924,99910,00016,999จองเลย
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00022,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนเมืองเก่าย่านคาวาโกเอะ ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ณ สวนโออิชิปาร์ค อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

ที่เที่ยว

วัดนาริตะซันชินโชจิ, ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ, สวนโออิชิ ปาร์ค, ศูนย์การเรียนรู้ชงชา

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2FUJI NO MO RI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดนาริตะซันชินโซจิ • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  สวนโออิชิปาร์ค • จุดชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะ • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร