อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส (ทิตลิส กอลมาร์) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240329MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Gulf Air Bahrain

ประเทศ

อิตาลี

เริ่มต้น 79,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 6 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
23 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
79,99012,00077,99077,99020,00059,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทริปยุโรป 3 ประเทศสุดคุ้ม พิชิตยอดเขาทิตลิส เยือนเมืองมรดกโลกเเห่งเเคว้นอัลซาส เช็คอินมหานครปารีส

ที่เที่ยว

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน , แกลลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล, เมืองโคโม, ทะเลสาบโคโม, อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก, สะพานไม้ชาเปล, ย่านชวาเน่นท์พลัทซ์, หมู่บ้านเอนเกลเบิร์ก, ยอดเขาทิตลิส, ถ้ำธารน้ำแข็ง, สะพานแขวนทอดยาว, เมืองบาเซิล, จัตุรัส Marktplatz, มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก, ย่าน Little France, เมืองแร็งส์, มหาวิหารแห่งแร็งส์, เมืองปารีส, ประตูชัยฝรั่งเศส, ถนนช็องเซลิเซ่, ทรอกาเดโร, วิวทิวทัศน์หอไอเฟล, ล่องเรือชมแม่น้ำแซน, ประตูชัยฝรั่งเศส, ถนนช็องเซลิเซ่, พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Arcade Hotel AG3, Lucerne หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3B&B Hotel, Basel หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4Ibis Styles Strasbourg Center Gare, Strasbourg หรือ 3 ดาวเทียบเท่า
5B&B Hotel Paris Nord 2, Paris หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6B&B Hotel Paris Nord 2, Paris หรือเทียบเท่า 3 ดาว
7-
8-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner