มหัศจรรย์...KASHMIR ศรีนาคา พาฮาลแกม 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240113MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

IndiGo Airlines

ประเทศ

อินเดีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
33,9997,50033,99932,99910,00023,999จองเลย
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
33,9997,50033,99932,99910,00023,999จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
32,9997,50032,99931,99910,00022,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวิตเซอร์แลนด์แห่งอินเดีย นั่งกระเช้าลอยฟ้า สวนนิชาท สวนชาลิมาร์ เทือกเขากุลมาร์ค ทะเลสาบดาล

ที่เที่ยว

สวนนิชาท, สวนชาลิมาร์, เทือกเขากุลมาร์ค, ทะเลสาบดาล, พาฮาลแกม , ล่องเรือชิคาร่า, ขี่ม้าชมเมือง, กุลมาร์ค กอนโดล่า

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1MAUSE SAROVER หรือเทียบเท่า
2Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา
3Houseboat หรือเทียบเท่า มาตรฐานเมืองศรีนาคา
4MAUSE SAROVER หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินอินทิรา คานธี

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ศรีนาคา • พาฮาลแกม • ขี่ม้าชมเมือง • ศรีนาคา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  กุลมาร์ค • กุลมาร์ค กอนโดล่า • เทือกเขากุลมาร์ค • ทะเลสาบดาล • ล่องเรือชิคาร่า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สวนชาลิมาร์ • สวนนิชาท • เมืองเดลี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินอินทิรา คานธี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน INDIGO AIRLINES (6E) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง