มหัศจรรย์...ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240104MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Cathay Pacific

ประเทศ

ฮ่องกง
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้28 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67

17,999

24,999

5,000

24,999

23,999

10,000

17,999

จองเลย
ทัวร์ไฟไหม้05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67

19,999

25,999

5,000

25,999

24,999

10,000

18,999

จองเลย
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
25,9995,00025,99924,99910,00018,999จองเลย
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
26,9995,00026,99925,99910,00019,999จองเลย
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
26,9995,00026,99925,99910,00019,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
26,9995,00026,99925,99910,00019,999จองเลย
16 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
25,9995,00025,99924,99910,00018,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
25,9995,00025,99924,99910,00018,999จองเลย
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
25,9995,00025,99924,99910,00018,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
25,9995,00025,99924,99910,00018,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
25,9995,00025,99924,99910,00018,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรางพีคแทรม ชมวิวอ่าววิคตอเรีย ไหว้พระเสริมบารมี หมุนกังหันนำโชค "วัดแชกง"

ที่เที่ยว

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์, อ่าววิคตอเรีย, วัดแชกง, เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์, รถรางพีคแทรม , จุดชมวิวเดอะพีค, ถนนซุปเปอร์สตาร์, SYMPHONY OF LIGHTS, วัดหวังต้าเซียน, วัดแชกงหมิว, ย่านจิมซาจุ่ย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1METROPARK KOWLOON ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2METROPARK KOWLOON ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • วิคตอเรียพีค • นั่งรถรางพีคแทรม • จุดชมวิวเดอะพีค • เจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ • ถนนซุปเปอร์สตาร์ • SYMPHONY OF LIGHTS

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดหวังต้าเซียน • วัดแชงกงหมิว • โรงงานจิลเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเชคแล็ปก็อก • กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ค่าจ้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง