AMAZING GREECE ทัวร์กรีซ 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240204MS

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

กรีซ
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67
118,65535,000----จองเลย
05 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
118,65535,000----จองเลย
19 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
128,96035,000----จองเลย
07 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67
126,98035,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมขายดี เที่ยวครบทุกไฮไลท์ พัก 4 ดาว บินภายใน 1 เที่ยว นอนมิโคนอส 1 คืน นอนซานโตรินี 1 คืน อาหารดี รวมวีซ่า

ที่เที่ยว

วิหารเทพอพอลโล, น้ำพุคาสตาเลีย Kastelli , สำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรา , กรุงเอเธนส์ , สนามกีฬาโอลิมปิก สไปย์รอส หลุยส์ , อโกร่า โรงละครแห่ง ติโอนีซอส , เขาอะโครโปลิสAcropolis , วิหารเทพีแห่งชัยชนะ , ย่านเมืองเก่าพลักก้า Plaka , McArthurGlen Athens Outlet , เกาะมิโคนอส , เกาะซานโตรินี่ , หมู่บ้าน Imerovigli

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2DIVANI METEORA HOTEL4 ดาว หรือเทียบเท่า
3THE STANLEY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4THE STANLEY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5Camarades Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6Aelia Suites Karterados Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ-อิสตันบูล

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสตันบูล-กรุงเอเธนส์-เมืองอราคอว่า-เมืองเดลฟี-วิหารเทพอพอลโล-เมืองกาลัมบาก้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมทีโอร่า-สำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรา-เมืองลาเมีย-กรุงเอเธนส์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  กรุงเอเธนส์-วิหารพาร์เธนอน-วิหารเทพีแห่งชัยชนะ-ย่านเมืองเก่าพลักก้า-Outlet

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เกาะมิโคนอส

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เกาะมิโคนอส-เกาะซานโตรินี-หมู่บ้านเอีย-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  เมืองฟิร่า-เอเธนส์-อิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  อิสตันบูล-กรุงเทพ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) สายการบินTURKISH AIRLINES และบินภายใน 1 เที่ยวบิน (ซานโตรินี –เอเธนส์ )

ค่าที่พักระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทางตามที่ระบุ

ค่าธรรมเนียมเชงเก้นวีซ่า

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการทัวร์ พร้อมน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน/วัน

ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ ในรายการทัวร์

หัวหน้าทัวร์ที่มีประสบการณ์และชำนาญเส้นทางบริการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ค่าประกันการเดินทาง WORLD WILD BASIC PLAN โดยคุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 18 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท –** หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัทฯ**