จอร์เจีย ซิกนากิ เทลาวี่ ซินันดาลี กอรี่ มิทสเคต้า คาซเบกี้ (พักคาซเบกี้-ทะเลสาบโลโปต้า) 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240323MZ

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 5 คืน

สายการบิน

Qatar Airways

ประเทศ

จอร์เจีย

เริ่มต้น 52,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 7 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
16 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
52,9909,900--10,00032,990จองเลย
30 ก.ย. 67 - 06 ต.ค. 67
52,9909,900--10,00032,990จองเลย
05 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
54,9909,900--10,00034,990จองเลย
07 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
54,9909,900--10,00034,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
54,9909,900--10,00034,990จองเลย
14 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
54,9909,900--10,00034,990จองเลย
21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
54,9909,900--10,00034,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่ง 4 WD ตะลุยเทือกเขาคอเคซัส ไข่มุกแห่งดินแดน 2 ทวีป เช็คอินทะเลสาบโลโปต้า สัมผัสธรรมชาติพักกลางหุบเขา

ที่เที่ยว

กำแพงเมืองโบราณ, อารามบอดบี, โลโปต้า เลค, อนุสรณ์เกรมี่, พิพิธภัณฑ์สวนซินันดาลี , โรงกลั่น ไวน์ซิลด้า, อีส พอยท์มอลล์, เมืองอัพลีสสิเคห์, พิพิธภัณฑ์สตาลิน, วิหารสเวติสโคเวลี, ชาเดอนี่สตรีท, วิหารจวารี, ป้อมอนานูรี, อ่างเก็บน้ำซินวาลี, อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย , นั่งรถ 4WD, โบสถ์เกอร์เกตี้(พักคาซเบกี้), ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า, มารดาแห่งจอร์เจีย, สะพานแห่งสันติภาพ, อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SABURTALO HOTEL BY MERCURE หรือเทียบเท่า 4 ดาว
2LOPOTA LAKE RESORT หรือเทียบเท่า 5 ดาว
3SABURTALO HOTEL BY MERCURE หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4SABURTALO HOTEL BY MERCURE หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5INTOURIST HOTEL KAZBEGI หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-
7-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮามัด – สนามบินทบิลิซี่

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองซิกนากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – โลโปต้า เลค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อนุสรณ์เกรมี่ – เมืองเทลาวี – พิพิธภัณฑ์สวนซินันดาลี – โรงกลั่นไวน์ซิลด้า – อีส พอยท์มอลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองกอรี่ – เมืองอัพลีสสิเคห์ – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – ชาเดอนี่สตรีท

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – เมืองกูดาอูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – เมืองคาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้ (พักคาซเบกี้)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองทบิลิซี่ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – สะพานแห่งสันติภาพ –อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – สนามบินทบิลิซี่ – สนามบินฮามัด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  สนามบินฮามัด – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner