ทบิลิซี่ คาซเบกี้ ซิกนากิ ควาเรลี มิทสเคต้า คูไดซี บาทูมี่

รหัสทัวร์

MT7-240018MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

จอร์เจีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
54,99010,900--15,00034,990จองเลย
28 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67
54,99010,900--15,00034,990จองเลย
05 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
06 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
09 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
57,99010,900--15,00037,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
57,99010,900--15,00037,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
57,99010,900--15,00037,990จองเลย
20 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
56,99010,900--15,00036,990จองเลย
22 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
56,99010,900--15,00036,990จองเลย
24 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
56,99010,900--15,00036,990จองเลย
26 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67
56,99010,900--15,00036,990จองเลย
29 ต.ค. 67 - 05 พ.ย. 67
56,99010,900--15,00036,990จองเลย
31 ต.ค. 67 - 07 พ.ย. 67
56,99010,900--15,00036,990จองเลย
02 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
05 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
07 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
09 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
12 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
16 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
19 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
21 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
23 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
28 พ.ย. 67 - 05 ธ.ค. 67
55,99010,900--15,00035,990จองเลย
30 พ.ย. 67 - 07 ธ.ค. 67
56,99010,900--15,00036,990จองเลย
28 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68
69,99014,900--15,00049,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ครั้งเดียวเที่ยวต้องครบ ดินแดนไข่มุกแห่งเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวไม่ย้อนเส้นทาง เข้าทบิลิซี่-กลับบาทูมี่

ที่เที่ยว

วิหารจวารี, เมืองคาซเบกี้ , อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย , โบสถ์เกอร์เกตี้, สะพานแห่งสันติภาพ , เมืองอัพลีสสิค , น้ำพุแห่งโคลชิส , อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ , ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี , เมืองคูไตซี, ลิ้มรสไวน์ควาเรลี

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2INTOURIST KAZBEGI HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4SABURTALO HOTEL BY MERCURE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5KUTAISI INN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6GRANDEUR HOTEL BATUMI ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินอิสตันบูล – สนามบินทบิลิซี่ – วิหารจวารี – เมืองคาซเบกี้ – อนุสรณ์สถานรัสเซีย&จอร์เจีย – รถจี๊บ 4WD – โบสถ์เกอร์เกตี้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ป้อมอนานูรี – อ่างเก็บน้ำซินวาลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – โบสถ์ตรีนิตี้ – สะพานแห่งสันติภาพ – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า – ป้อมนาริคาล่า – มารดาแห่งจอร์เจีย – โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี – ถนนคนเดินชาเดอนี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองไซห์นากิ – กำแพงเมืองโบราณ – อารามบอดบี – เมืองควาเรลี – ลิ้มรสไวน์ควาเรลี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองมิทสเคต้า – วิหารสเวติสโคเวลี – เมืองกอรี – พิพิธภัณฑ์สตาลิน – เมืองอัพลีสสิค – เมืองคูไตซี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  น้ำพุแห่งโคลชิส – วิหารบากราติ – เมืองบาทูมี่ – อนุสรณ์แห่งความรักอาลีและนีโน่ – อัลฟาเบ็ททาวเวอร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี – ย่านเมืองเก่า – เมโทร ซิตี้มอลล์ – สนามบินบาทูมี – สนามบินอิสตันบูล

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)