AMAZING MIRACLE EGYPT ทัวร์อียิปต์ 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240199MS

จำนวนวัน/คืน

10 วัน 7 คืน

สายการบิน

Royal Jordanian

ประเทศ

อียิปต์
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 ก.ย. 67 - 05 ต.ค. 67
89,98235,000----จองเลย
01 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67
89,98235,000----จองเลย
08 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
89,98235,000----จองเลย
10 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
89,98235,000----จองเลย
15 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
89,98235,000----จองเลย
05 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67
89,98235,000----จองเลย
12 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67
89,98235,000----จองเลย
19 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
89,98235,000----จองเลย
28 พ.ย. 67 - 07 ธ.ค. 67
89,98235,000----จองเลย
03 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67
89,98235,000----จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
89,98235,000----จองเลย
10 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67
89,98235,000----จองเลย
24 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
99,99935,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวอียิปต์ครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ 3 คืน นอนรถไฟ 1 คืน + บินภายใน 1 เที่ยวบิน โรงแรมดี 4 ดาว - อาหาร (ไทย-จีน)

ที่เที่ยว

พระราชวังMAINYAL, พีระมิดกีซา, LUXOR, ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์, ASWAN, อาบูซิมเบล, The Egyptian Museum, สฟิงซ์, ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส, มหาวิหารคาร์นัค, วิหารลักซอร์, หุบผากษัตริย์, วิหารฮัคเชฟซุต, วิหารเอ็ดฟู, มหาวิหารอาบูซิมเบล, โรงงานผลิตหัวน้ำหอม, วิหารฟิเล, Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2MAMMLOUK HOTEL4 ดาว หรือเทียบเท่า
3รถไฟตู้นอน number 86
4เรือสำราญ Kontiki หรือ เทียบเท่า
5เรือสำราญ Kontiki หรือ เทียบเท่า
6เรือสำราญ Kontiki หรือ เทียบเท่า
7เรือสำราญ Kontiki หรือ เทียบเท่า
8MAMMLOUK HOTEL4 ดาว หรือเทียบเท่า
9-
10-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อัมมาน-ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร-Mainyal Palace-The Egyptian Museum

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ซัคคาร่า -มหาพีระมิดกีซา-สฟิงซ์-ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส-รถไฟตู้นอน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  มหาวิหารคาร์นัค-วิหารลักซอร์-ล่องเรือแม่น้ำไนล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  หุบผากษัตริย์-วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-เอ็ดฟู

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  วิหารเอ็ดฟู-เมืองคอมออมโบ-วิหารคอมออมโบ-อัสวาน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  มหาวิหารอาบูซิมเบล

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  วิหารฟิเล-โรงงานผลิตหัวน้ำหอม-ไคโร

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์- Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque- ตลาดข่านเอลคาลีลี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  10

  อัมมาน-กรุงเทพ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อัมมาน-ไคโร-อัมมาน-กรุงเทพ Royal Jordanian) และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ CAIRO-LUXOR 1 เที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

ค่าวีซ่าอียิปต์ (ใช้เวลายื่น 60วัน)