AMAZING GRAND EGYPTIAN ทัวร์อียิปต์ 12 วัน 9 คืน

AMAZING GRAND EGYPTIAN ทัวร์อียิปต์ 12 วัน 9 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240198MS

จำนวนวัน/คืน

12 วัน 9 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

อียิปต์
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
25 ก.ย. 67 - 06 ต.ค. 67
129,86049,000----จองเลย
03 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
129,86049,000----จองเลย
09 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
129,86049,000----จองเลย
16 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
129,86049,000----จองเลย
22 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 67
129,86049,000----จองเลย
06 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
129,86049,000----จองเลย
20 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
129,86049,000----จองเลย
27 พ.ย. 67 - 08 ธ.ค. 67
129,86049,000----จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
129,86049,000----จองเลย
20 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67
145,86049,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เจาะลึก แกรนด์อียิปต์ นั่งรถ4WD ตะลุยทะเลทราย Fayoum Oasia 1 ในมรดกโลก ล่องเรือสำราญ 5 ดาว 4 คืน อาหารไทย จีน พักโรงแรมดี 4 ดาว หน้าพีรามิด

ที่เที่ยว

พระราชวังMAINYAL, พีระมิดกีซา, อเล็กซานเดรีย, ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ 5 ดาว, LUXOR, ASWAN, อาบูซิมเบล, วิหารมาดินัตฮาบู, Fayoum โอเอซิสแห่งอียิปต์, ป้อมปราการซิทาเดล, ซัคคาร่า , สฟิงซ์, หุบผากษัตริย์, อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2MAMLOUK HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3MAMLOUK HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4MAMLOUK HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5รถไฟตู้นอน number 86
6เรือสำราญ Royal Beau Rivage 5 *หรือ เทียบเท่า
7เรือสำราญ Royal Beau Rivage 5 *หรือ เทียบเท่า
8เรือสำราญ Royal Beau Rivage 5 *หรือ เทียบเท่า
9เรือสำราญ Royal Beau Rivage 5 *หรือ เทียบเท่า
10MAMLOUK HOTEL4 ดาว หรือเทียบเท่า
11-
12-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสตันบูล – ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร-Mainyal Palace - Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque-The Egyptian Museum

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองอเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-Abu Al-Abbas Al-Mursi-Library of Alexandria

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  Fayoum-Valley of Whales-Medawara-Magic Lake

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ซัคคาร่า -มหาพีระมิดกีซา-สฟิงซ์-ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส-รถไฟตู้นอน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  มหาวิหารคาร์นัค-หารลักซอร์-ล่องเรือสำราญแม่น้ำไนล์ 5*

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  หุบผากษัตริย์-วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-วิหารมาดินัตฮาบู-เอ็ดฟู

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  วิหารเอ็ดฟู-เมืองคอมออมโบ-วิหารคอมออมโบ-อัสวาน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  มหาวิหารอาบูซิมเบล

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  10

  วิหารฟิเล-โรงงานผลิตหัวน้ำหอม-ไคโร

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  11

  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ตลาดข่านเอลคาลีลี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  12

  อิสตันบูล-กรุงเทพ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อิสตันบูล-ไคโร-กรุงเทพ Turkish airlines) และรวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ CAIRO-LUXOR 1 เที่ยว

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ , น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

ค่าวีซ่าอียิปต์