มหัศจรรย์ SCANDINAVIA เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 12 วัน 9 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240135MB

จำนวนวัน/คืน

12 วัน 9 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

เดนมาร์ก
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
22 ก.ค. 67 - 02 ส.ค. 67
219,99925,900219,999218,99920,000199,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น พิชิตแหลม North Cape ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน เที่ยวเมืองมรดกโลก เบอร์เกน ล่องเรือชมฟยอร์ด เช็คอินที่หมู่บ้านซานต้าครอส

ที่เที่ยว

พระราชวังอามาเลียนบอร์ก, น้ำพุเกฟิออน , ลานกระโดดสกี, ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด , หมู่บ้านซานต้าครอส , จัตุรัสเซเนท , กรุงสต็อกโฮล์ม , รูปปั้นนางเงือกน้อย, ท่าเรือนูฮาวน์, ช้อปปิ้งถนนสตอรยก์, ท่าเรือสำราญ DFDS, โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล, สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์, ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน, นั่งรถไฟสายโรแมนติก, มาร์เก็ตสแควร์, จับปูจักรพรรดิ, โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ, ตลาดปลาเฮลซิงกิ, พระราชวังหลวง, มงกุฎสีทอง บนสะพาน SKEPPSHOLMEN BRIDGE, พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2DFDS Scandinavian Seaways
3Hotel Radisson Blu Alna หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4Flåmsbrygga Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5Clarion Hotel Admiral หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6Hotel Scandic Honningsvag หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
7Inari Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
8Hotel Scandic Helsinki Aviapolis หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
9Hotel Tallink Silja ferry
10Quality Hotel Globe หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
11-
12-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองโคเปเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก • รูปปั้นนางเงือกน้อย • น้ำพุเกฟิออน • พระราชวังอามาเลียนบอร์ก • ท่าเรือนูฮาวน์ • ชอปปิ้ง ณ ถนนสตรอยก์ • ท่าเรือสำราญ DFDS

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ท่าเรือกรุงออสโล • โอเปร่าเฮ้าส์ออสโล • สวนประติมากรรมวิกเกอร์แลนด์ • ลานกระโดดสกี • ถนนคนเดินคาร์ลโจฮัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองกอล • เมืองฟลอม • ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบานา • เมืองวอส • โรงแรม Fleischer's Hotel • สถานีรถราง Fløibanen • เมืองเก่าบริกเกิน • มาร์เก็ตสแควร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินเบอร์เกน • สนามบินออสโล • สนามบินอัลต้า • เมืองฮอนนิงสโวก • ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  จับปูจักรพรรดิ • เมืองอินาริ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  Siida Sámi Museum • เมืองโรวาเนียมิ • หมู่บ้านซานต้าครอส • สนามบินโรวาเนียมิ • สนามบินเฮลซิงกิวันตา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ • จัตุรัสเซเนท • ตลาดปลาเฮลซิงกิ • ถนน ALEKSANTERINKATU •ท่าเรือสำราญ SILJA LINE

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  10

  กรุงสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการเมืองสตอกโฮล์ม • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงสตอกโฮล์ม • Stadshuskällaren • แกมล่าสแตน • ถ่ายรูปกับพระราชวังหลวง • มงกุฎสีทอง บนสะพาน Skeppsholmen Bridge • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  11

  ท่าอากาศยานสตอกโฮล์มอาร์ลันดา

  เช้า

  บ่าย

 • วันที่
  12

  สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเซงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ

ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง