ซุปตาร์...สองสวนสนุกพรมแดงปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 4 คืน,(ไม่ลงร้าน)

รหัสทัวร์

MT7-240166MT

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Air China

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้28 มิ.ย. 67 - 03 ก.ค. 67

33,888

38,888

6,000

-

-

6,000

30,888

จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวดินแดนในฝัน พร้อมสนุกกับเครื่องเล่น 2 เมืองเต็มวัน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน (รวมค่าเข้า) สวนสนุกยูนิเวอร์เซลปักกิ่งรีสอร์ท เต็มวัน (รวมค่าเข้า) เที่ยวชมมหานครยามเซี่ยงไฮ้ ชมอารยธรรมสุดยิ่งใหญ่ 1 ในประวัติศาสตร์ของจีน

ที่เที่ยว

Shanghai Disneyland, Universal Beijing Resort , จัตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้ามกู้กง , ถนนโบราณเฉียนเหมิน, หอสักการะฟ้าเทียนถาน , หอไข่มุก, หาดไว่ทาน, ถนนนานกิง, ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL,BEIJING JINGLIN HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า
3HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL,BEIJING JINGLIN HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า
4HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL,VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวมาตรฐานจีน หรือเทียบเท่า
5HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL,VENUS INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ประเทศจีน – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  สวนสนุก Universal Beijing Resort (รวมค่าเข้า) เต็มวัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  หอสักการะฟ้าเทียนถาน – นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ – เมืองเซี่ยงไฮ้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สวนสนุก Shanghai Disneyland (รวมค่าเข้า) เต็มวัน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery – หาดไว่ทาน - The Bund Finance center – ถนนนานกิง – ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 23kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)