มหัศจรรย์...เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี (นั่งรถไฟความเร็วสูง-ไม่ลงร้าน) 7 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240083MB

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 6 คืน

สายการบิน

Lucky air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
02 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
31,9996,000--10,00026,999จองเลย
09 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
31,9996,000--10,00026,999จองเลย
16 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
31,9996,000--10,00026,999จองเลย
23 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
31,9996,000--10,00026,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สุดคุ้ม!! เที่ยวจัดเต็ม 3 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ภูเขาสี่ดรุณี ดินแดนสวรรค์สามฤดู มรดกโลกทางธรรมชาติ

ที่เที่ยว

จิ่วจ้ายโกว, หวงหลง, ภูเขาสี่ดรุณี, ทะเลสาบเต๋อซี , น้ำตกธารไข่มุก , ทะเลสาบแรด , เมืองเฉิงตู, เมืองโบราณลั่วไต้, ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, หุบเขาซวงเฉียวโกว, เมืองโบราณซงพาน, ถนนไท่กู่หลี่, วัดต้าฉือ, ถนนโบราณจินหลี่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2MT.YUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3JIUDINGSHAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4JIUGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5JIUGONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6RUNHE BAIYUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • เมืองโบราณลั่วไต้ • ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เขตอุทยานฉางผิง • ภูเขาสี่ดรุณี (ซื่อกู่เหนี่ยงซาน) • หุบเขาซวงเฉียวโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ทะเลสาบเต๋อซี • อุทยานแห่งชาติหวงหลง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองโบราณซงพาน • นั่งรถไฟความเร็วสูง • ถนนไท่กู่หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • สะพานอันชุ่น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนซอยกว้างซอยแคบ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง