มหัศจรรย์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240082MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Lucky air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
01 ก.ย. 67 - 06 ก.ย. 67
28,9995,000--10,00023,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
29,9995,000--10,00024,999จองเลย
08 ก.ย. 67 - 13 ก.ย. 67
28,9995,000--10,00023,999จองเลย
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
29,9995,000--10,00024,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
29,9995,000--10,00024,999จองเลย
15 ก.ย. 67 - 20 ก.ย. 67
28,9995,000--10,00023,999จองเลย
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
29,9995,000--10,00024,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
29,9995,000--10,00024,999จองเลย
22 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67
28,9995,000--10,00023,999จองเลย
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
29,9995,000--10,00024,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

จิ่วจ้ายโกว & หวงหลง นั่งรถไฟความเร็วสูง หุบเขามังกรเหลือง มรดกโลกธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ ชมความน่ารักของหมีแพนด้า และการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ที่เที่ยว

จิ่วจ้ายโกว, หวงหลง, หุบเขามังกรเหลือง, หมีแพนด้า , น้ำตกธารไข่มุก , ทะเลสาบแรด , เมืองโบราณซงพาน, ทะเลสาบเต๋อซี, สะพานอันซุน, ถนนซอยกว้างซอยแคบ, วัดต้าฉือ, ถนนโบราณจินหลี่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2RUN DU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3RUN DU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5RUNHE BAIYUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • เมืองเฉิงตู • สถานีรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู • อุทยานหวงหลง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองโบราณซงพาน • ทะเลสาบเต๋อซี • สะพานอันชุน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ศูนย์หมีแพนด้า • ถนนซอยกว้างซอยแคบ • ถนนไท่กู่หลี่ • วัดต้าฉือ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ถนนโบราณจินหลี่ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง