มหัศจรรย์...เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอี้ยน 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240081MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
10 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
24,9995,000--10,00019,999จองเลย
17 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
24,9995,000--10,00019,999จองเลย
24 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
24,9995,000--10,00019,999จองเลย
07 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
24,9995,000--10,00019,999จองเลย
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
23,9995,000--10,00018,999จองเลย
04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
26,9996,000--10,00021,999จองเลย
17 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
26,9996,000--10,00021,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามของธรรมชาติระดับ 5A "จิ่วจ้ายโกว" อุทยานสวรรค์ 3 ฤดู ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ ชมความงาม Blue Tears

ที่เที่ยว

จิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติหวงหลง , น้ำตกธารไข่มุก , สะพานใต้ตูเจียงเอี้ยน , รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ , วัดต้าฉือ , ทะเลสาบเต๋อซี, เมืองโบราณซงพาน, จัตุรัสหย่างเทียนวู่, ถนนไท่กู๋หลี, ถนนคนเดินชุนซี่ลู่

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2JIUZHAI RESORT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3JIUZHAI RESORT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4ZHONGYAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5HANGCHEN INT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเฉิงตู • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเจิ้นเจียงกวน • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ทะเลสาบเต๋อซี • เมืองโบราณซงพาน • เมืองตูเจียงเอี้ยน • สะพานใต้ตูเจียงเอี้ยน (น้ำตาสีฟ้า)

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  จัตุรัสหย่างเทียนวู่ • รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ • เมืองเฉิงตู • ถนนซอยกว้างซอยแคบ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองเฉิงตู • ถนนไท่กู๋หลี • วัดต้าฉือ • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง