มหัศจรรย์ เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240080MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 5 คืน

สายการบิน

Lion Air

ประเทศ

จีน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
23,9995,000--10,00018,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
25,9995,000--10,00020,999จองเลย
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
25,9995,000--10,00020,999จองเลย
16 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67
25,9995,000--10,00020,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความมหัศจรรย์ของดินแดนสวรรค์สามฤดู เที่ยวจิ่วจ้ายโกวแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 A อุทยานหวงหลงมรดกโลก

ที่เที่ยว

จิ่วจ้ายโกว, อุทยานหวงหลง, เมืองโบราณซงพาน , น้ำตกธารไข่มุก , ทะเลสาบแรด , จัตุรัสย่างเทียนวู่, หมีแพนด้าเซลฟี่, ถนนโบราณจินหลี่, ถนนไท่กู๋หลี, หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3JIUYUAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4MAOXIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5SERENGETI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเฉิงตู • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองโบราณซงพาน • เขตอุทยานจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อุทยานแห่งชาติหวงหลง • เมืองเม่าเสี้ยน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองตูเจียงเอี้ยน • ร้านยา • ร้านยางพารา • จัตุรัสย่างเทียนวู่ • หมีแพนด้าเซลฟี่ • เมืองเฉิงตู • ถนนโบราณจินหลี่ • ถนนซอยกว้างซอยแคบ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  เมืองเฉิงตู • ถนนไท่กู๋หลี • ถนนคนเดินชุนซี่ลู่ • หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS • สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ • สนามบินดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้ดรับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง